Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski


SKARGI I WNIOSKI

można składać

w Komendzie Powiatowej Policji w Pabianicach
przy ul. Żeromskiego 18, 95-200

 

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach
insp.  Tomasz Szwed

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
podinsp. Mariusz Siejka

 

p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach
mł. insp. Michał Kaliszewski

 

_______________________________________________________

Przyjęcia interesantów:

w każdy wtorek w godz. od 15:00 do 17:00.

W przypadku, gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym

przyjęcia odbywają się w dniu następnym.

 

Art. 225 par. 1 KPA

"Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu

złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji

o znamionach skargi lub wniosku,

jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych"

 

"Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby

składającej skargę lub wniosek.

W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez

wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób,

dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi,

albo też ujawnia prawnie chronione informacje".

J. Borkowski, w: Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

Procedura przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Policji realizowana jest w oparciu o przepisy prawa ujęte w następujących aktach normatywnych: art. 63 Konstytucji RP (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483), Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r, poz. 1257 z póź. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

____________________________________________

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek w godz. 9:00 - 17:00

od wtorku do piątku w godz. 9:00 - 15:00

telefon: 22 55 17 760, 22 55 17 811

centrala: 22 55 17 700

 

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57

80-748 Gdańsk

sekretariat (+ 48) 58 764 73 02

fax (+ 48) 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 58 764 73 06

poniedziałek w godz. 10:00-17:00

wtorek, środa, czwartek w godz. 9:00-15:00

 

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)

ul. Jagiellońska 25 pokój 122

40-032 Katowice

telefon (+ 48) 32 72 86 800

fax (+ 48) 32 72 86 823

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9:00 do 15:00

wtorek w godzinach od 10:00 do 17:00

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław

sekretariat (+ 48) 71 34 69 115

fax (+ 48) 71 343 43 25

Przyjęcia interesantów:

telefon (+ 48) 71 34 69 100

poniedziałek, wtorek, czwartek, w godzinach od 9:00 do 15:00

środa w godzinach od 10:00 do 17:00

 

Linki:

strona główna RPO

www.rpo.gov.pl

formularz elektroniczny

www.rpo.gov.pl/wniosek/