Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach

insp. Tomasz Szwed

 

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach

podinsp. Mariusz Siejka

 

p.o.  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach

mł. insp. Michał Kaliszewski

Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach sprawuje nadzór nad całością pracy Jednostki. Komendantowi bezpośrednio podlegają I Zastępca Komendanta i Zastępca Komendanta oraz Komendant Komisariatu w Konstantynowie Łódzkim, a także funkcjonariusze i pracownicy Służby Wspomagającej.
 
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach sprawuje nadzór nad prawidłową pracą Pionu Prewencji oraz podległych Posterunków Policji.
 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach sprawuje nadzór nad prawidłową pracą Pionu Kryminalnego.