Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa w powiecie pabianickim

27 października 2016 roku w w auli pabianickiej komendy odbyło się spotkanie poświęcone funkcjonowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów i różnych instytucji dbających o bezpieczeństwo w powiecie pabianickim.

Gospodarzem spotkania był I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pabianicach mł. insp. Marek Wojtczak, który na bazie prezentacji multimedialnej zaprezentował funkcjonowanie mapy zagrożeń w powiecie pabianickim. To innowacyjna narzędzie interaktywne jest istotnym elementem procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i służącym aktywizacji społeczności lokalnych. Zastępca komendanta przedstawił wskazywane przez mieszkańców zagrożenia, do których zniwelowania bądź wyeliminowania niezbędna jest wzajemna współpraca różnych podmiotów. Płynny przepływ informacji oraz zdecydowane działania z pewnością przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców na terenie powiatu pabianickiego. Na zakończenie zastępca komendanta podziękował wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.