,,Dzielnicowy bliżej nas" - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

,,Dzielnicowy bliżej nas"

27 września 2016 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyła się konferencja „ Dzielnicowy bliżej nas” pod patronatem Starosty Powiatu Pabianickiego. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach mł. insp. Piotr Beczkowski. W konferencji uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele samorządów na czele ze Starostą Powiatu Pabianickiego Panem Krzysztofem Haburą oraz wielu instytucji na co dzień współpracujących z pabianicką Policją.

Konferencję otworzyły występy przedszkolaków i grupy tanecznej z Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach. Następnie głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach mł. insp. Piotr Beczkowski, który w pierwszej części spotkania przybliżył program prewencyjny Komendy Głównej Policji oraz MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas" oraz aplikacji ,,Moja Komenda”. Jest to narzędzie, które zapewnia każdemu użytkownikowi szybki dostęp do informacji o adresach i numerach telefonów obiektów policyjnych oraz kontakt ze wszystkimi dzielnicowymi na terenie kraju. Dzięki tej aplikacji każdy z mieszkańców powiatu pabianickiego może w łatwy i dostępny sposób poznać i nawiązać bezpośredni kontakt z właściwym dzielnicowym. Komendant zaznaczył, że ,,dzielnicowi często określani są mianem policjantów pierwszego kontaktu. Dzielnicowy to policjant, który jest wśród ludzi i służy ludziom, zna ich problemy i oczekiwania. Służy swoją otwartością, wiedzą i kompetencjami, ale przede wszystkim zwykłą ludzką życzliwością”.
Mł. insp. Piotr Beczkowski zaprezentował przybyłym gościom sylwetki poszczególnych dzielnicowych, pełniących na co dzień służbę w Pabianicach, Konstantynowie Łódzkim oraz na terenie gmin powiatu pabianickiego.

W konferencji zabrał także głos Wójt Gminy Ksawerów Pan Adam Topolski. To dzięki przychylności władz samorządowych tejże gminy finansowany jest etat dzielnicowego, pełniącego służbę w miejscowym posterunku. Podziękowania dla kierownika Posterunku Policji w Ksawerowie oraz tamtejszych funkcjonariuszy padły z ust Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie Pani Marzeny Berner. W swoim wystąpieniu podkreślała owocną współpracę z policjantami, a w szczególności z dzielnicowymi na płaszczyźnie działań adresowanych do najbardziej potrzebujących pomocy.

Druga część konferencji poświęcona była ,,Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Na bazie prezentacji multimedialnej komendant powiatowy omówił to innowacyjne i interaktywne narzędzie. Podkreślał, że poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma duży wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego dzięki tej mapie mieszkańcy naszego powiatu mogą samodzielnie zgłosić miejsca, które w ich przekonaniu powinny zostać objęte szczególną uwagą ze strony policjantów. Dla przybliżenia działania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zaprezentowano spoty poświęcone tej tematyce.

Konferencję uświetniały także występy klasy mundurowej Zespołu Szkół Nr 2 z Pabianic oraz solistów z Domów Kultury Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod kierownictwem muzycznym Pana Marka Koszady.

Na zakończenie Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach mł. insp. Piotr Beczkowski podziękował wszystkim za udział w konferencji.