Pabianicka policja obchodziła swoje święto - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Pabianicka policja obchodziła swoje święto

24 lipca to data szczególna dla funkcjonariuszy. Data święta polskiej Policji. Z tej okazji w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem funkcjonariuszy, pracowników policji, przedstawicieli parlamentarzystów, lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa oraz wielu instytucji i podmiotów współpracujących z pabianicką policją.

Święto Policji jest szczególnym dniem dla naszej formacji. 24 lipca 1919 roku powołano Policję Państwową. W tym roku obchodzimy 99 rocznicę jej powstania. Powiatowe obchody święta pabianickiej policji rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Mateusza w Pabianicach koncelebrowaną przez Biskupa Archidiecezji Łódzkiej Ireneusza Pękalskiego oraz kapelana łódzkiej policji ks. ppor. Jacka Syjuda, księży z dekanatu pabianickiego, konstantynowskiego i łaskiego na czele z dziekanem dekanatu pabianickiego ks. kan. Ryszardem Stankiem, biskupem diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Janem Cieślarem w intencji policjantów i pracowników policji. Biskup Ireneusz Pękalski podczas przejmującej homilii jako przykład bardzo dobrze pełnionej służby wskazał pabianickich policjantów, których codzienna służba wypełniona profesjonalizmem, empatią i niesieniem pomocy bliźniemu jest służbą drugiemu człowiekowi. Po mszy świętej dalsza część uroczystości odbyła się w Miejskim Ośrodku Kultury w Pabianicach. Jej gospodarzem był Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus.

Podczas uroczystości wręczone zostały policjantom awanse na wyższe stopnie służbowe. Podczas tegorocznego święta otrzymało je w sumie 57 funkcjonariuszy. Akty mianowania wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski wraz komendantem powiatowym insp. Cezarym Petrusem. W korpusie oficerów młodszych awansowało 2 policjantów, w korpusie aspirantów - 33, w korpusie podoficerów 16 funkcjonariuszy. Stopień starszego posterunkowego otrzymało  6 policjantów. Święto Policji to również okazja do docenienia codziennej pracy pabianickich policjantów i pracowników policji. Komendant Główny Policji uhonorował 8 funkcjonariuszy za zaangażowanie i profesjonalizm w wykonywanych obowiązkach służbowych, a komendant powiatowy insp. Cezary Petrus w sposób szczególny wyróżnił asp. Krzysztofa Jędrysa jako najlepszego strażaka w policyjnym mundurze. Wyróżnienia z rąk szefa pabianickiej policji otrzymało również dwoje pracowników cywilnych. 

Święto Policji to także wyjątkowa okazja by podziękować tym osobom, które na co dzień w sposób szczególny wspierają działania pabianickiej  policji. Komendant Powiatowy wręczył podziękowania Zastępcy Dyrektora Generalnego PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Panu Piotrowi Jóźwiakowi oraz Pani Bożenie Matuszczak-Królak za nieocenioną pomoc, serdeczność, wspaniałą atmosferę współpracy oraz ogromne zaangażowanie w działania podejmowane wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Pabianicach na rzecz edukacji najmłodszych, wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu społecznej odpowiedzialności biznesu. Insp. Cezary Petrus podziękował również dyrektorowi Zespołu Szkół nr 1 w Pabianicach, nauczycielom zawodu oraz uczniom klas zawodowych i technikum tej szkoły za pomoc w kompleksowych pracach związanych z remontem pabianickiej komendy. Ciepłe słowa i podziękowania skierował także do właściciela jednej z pabianickich szkół nauki jazdy za realizowanie celu publicznego poprzez angażowanie się w różnego rodzaju projekty na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak również uczniowi klasy mundurowej Zespołu Szkół Nr 2 w Pabianicach za ogromne zaangażowanie w działania profilaktyczne prowadzone przez policjantów na terenie naszego miasta.  

Kolejnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Cezary Petrus w swoim przemówieniu podziękował policjantom za zaangażowanie w zwalczaniu przestępczości, za budowanie pozytywnego wizerunku policji. - Dziś pabianicka policja dąży do poprawy efektywności ścigania sprawców przestępstw, a co najważniejsze, do budowania Policji otwartej i aktywnie uczestniczącej w życiu społeczności lokalnej – mówił komendant. Wskazując na dzielnicowego konstantynowskiego komisariatu sierż. szt. Artura Fraszkę, jako jednego z pięciu laureatów ogólnopolskiego konkursu ,,Policjant, który mi pomógł” wyraził pragnienie, by synonimem określenia pabianickiej policji stało się Bezpieczeństwo i Zaufanie. Życzył także awansowanym, aby ich służba i praca spotykała się na co dzień ze społecznym szacunkiem, uznaniem i ludzką życzliwością. Podziękował również rodzinom i bliskim funkcjonariuszy, za ich wyrozumiałość, wsparcie w wielu trudnych chwilach i cierpliwe oczekiwanie na powrót po służbie do domu. Podziękował także wszystkim, którzy udzielają  nieustającej pomocy i wsparcia w działaniach pabianickiej Policji, a także tym, z którymi na co dzień współpracują policjanci. Słowa podziękowania skierował do parlamentarzystów, duchownych, prokuratora rejonowego w Pabianicach, władz samorządowych powiatu pabianickiego, miasta Pabianic, Konstantynowa Łódzkiego, gmin Pabianice, Lutomiersk, Dobroń, Ksawerów, Dłutów, wiceprzewodniczącego Sejmiku Wojewódzkiego w Łodzi, dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi, prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. w Łodzi, kierownictwa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi, dyrektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, dyrekcji pabianickiego Miejskiego Ośrodka Kultury, zaprzyjaźnionym służbom mundurowym, dyrekcji i pracowników pomocy społecznej, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  oraz mediów. – Nasza służba z pewnością nie byłaby tak efektywna, gdyby nie bieżąca współpraca i wspieranie nas przez samorządy, instytucje i służby mundurowe – mówił insp. Cezary Petrus. ,,Róbmy to co konieczne, potem zróbmy to co możliwe, a w krótce odkryjemy, że dokonaliśmy niemożliwego” – tymi słowami św. Franciszka z Asyżu zakończył swoje przemówienie.

Głos zabrał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi  Włodzimierz Kalinowski, który odczytał list Komendanta Wojewódzkiego w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego skierowany do pabianickich policjantów. W tym szczególnym dniu komendant wojewódzki przekazał wszystkim funkcjonariuszkom, funkcjonariuszom oraz pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach wyrazy najwyższego uznania za rzetelną i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także życzył spokojnej i dającej satysfakcję służby.  

Podczas uroczystości życzenia policjantom i pracownikom policji składali również zaproszeni goście. Dziękowali funkcjonariuszom za profesjonalną służbę, pełną empatii, otwartości i chęci niesienia pomocy. Życzyli samych sukcesów w pracy zawodowej, wytrwałości i powodzenia w codziennej trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pabianickiego. By trudna i odpowiedzialna służba była dla nich zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia, a wszystkim działaniom towarzyszyła ludzka przychylność i życzliwość. Na ręce komendanta powiatowego złożyli listy gratulacyjne.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi Włodzimierz Kalinowski, w imieniu posła na Sejm RP Piotra Polaka, dyrektor biura Dorota Więckowska, w imieniu senatora RP Macieja Łuczaka, dyrektor biura Małgorzata Grzesiak-Cieślak. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych miasta, powiatu i ościennych gmin: Starosta Pabianicki Krzysztof Habura, Przewodniczący Rady Powiatu Florian Wlaźlak wraz z radnymi powiatowymi, a także członkowie zarządu powiatu pabianickiego  Irenę Grenda oraz Gabriela Wenne-Błażyńska, I Zastępcą Prezydenta Miasta Pabianic Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzejem Żeligowskim i radnymi miejskimi oraz Monika Szewczyk, Naczelnikiem Wydziału Spraw Społecznych, burmistrza Konstantynowa Łódzkiego Henryk Brzyszcz, wójt Gminy Dłutów Grażynę Maślankę – Olczyk, wójt Gminy Ksawerów Adam Topolski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Arkadiuszem Jędrzejczykiem, wójt Gminy Dobroń Robert Jarzębak, wójt Gminy Lutomiersk Tadeusz Borkowski  wraz z przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Rychlikiem, wójt gminy Pabianice Henryk Gajda, Prokurator Rejonowy w Pabianicach Monika Piłat.

Wśród zaproszonych gości było także duchowieństwo na czele z dziekanem dekanatu pabianickiego ks. kan. Ryszardem Stankiem, biskupem diecezji warszawskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego ks. Janem Cieślarem, proboszczem parafii św. Mateusza Andrzejem Chmieleckim i Archidiecezjalnym Duszpasterzem Policji w Łodzi ks. ppor. Jackiem Syjudem.

Obecni byli także: dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi Iwona Wieczorek, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Marcin Szmaja, Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi  Agnieszka Łukomska – Dulaj, Zastępca Kierownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Łodzi Bogumił Marona, Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi  Krzysztof Wójcik, specjalista ds. komunikacji Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja Oddział - Łódź Bożena Matuszczak-Królak, przedstawiciele zaprzyjaźnionych służb mundurowych: w imieniu Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach bryg. Paweł Karasiński, Komendant Straży Miejskiej w Pabianicach Tomasz Makrocki, Komendant Straży Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim Przemysław Borowski, Komendant Placówki Straży Granicznej w Łodzi  ppłk SG Monika Szczygieł, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Wiesław Jaskulski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Pabianicach druh Roman Figiel oraz prezesi zarządów oddziałów gminnych związków ochotniczych straży pożarnych jak również prezesi ochotniczych straży pożarnych, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej prof. Jan Berner wraz z żoną Lidią Berner, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi Jarosław Olbrychowski wraz z członkami stowarzyszenia, członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Pabianicach, Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna Adam Pewniak, Nadleśniczy Nadleśnictwa Grotniki Józef Lipiński, jak również komendanci policji: Komendant Powiatow Policji w Zgierzu podinsp. Robert Śniecikowski,  Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Łasku mł. insp. Robert Krawczyk. Obecni byli przedstawiciele wielu instytucji na co dzień współpracujących i wspierających pabianicką policją, w tym: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach Elżbieta Misiewicz – Majdas, Dyrektor Muzeum Miasta Pabianic Ryszard Adamczyk, Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów Grażyna Nowak, Prezesa Uniwersytetu III Wieku w Pabianicach Ewa Wadowska – Filarska, Dyrektor Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej Bożena Bednarska, Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Rafał Kunka, Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Andrzej Juszczak, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ksawerowie Marzena Berner, Dyrektor Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie Marek Smuga, Przewodniczący Rady Podregionu NSZZ Solidarność Krzysztof Górny, Przewodniczący PTTK w Pabianicach Sławomir Szczesio, Dyrektor Banku Pocztowego – Monika Zabłocka, jak również kadra pedagogiczna z pabianickich oraz gminnych szkół i placówek, kadra kierownicza, policjantki, policjanci, pracownicy pabianickiej policji, ich rodziny oraz lokalne media.

Polecamy również : http://www.piotrpolak.pl/new/swieto-policji-w-pabianicach-2018-07-24/2500/1/