Gmina Pabianice - Dzielnicowi Gminy Pabianice - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Dzielnicowi Gminy Pabianice

Gmina Pabianice

Teren gminy Pabianice obsługiwany jest przez Posterunek Policji w Piątkowisku

tel. 47-84-24-386

email: piatkowisko@pabianice.ld.policja.gov.pl

Połączenia telefoniczne są odbierane tylko w trakcie pełnienia służby. W przypadku trudności w nawiązaniu kontaktu z dzielnicowym, należy telefonować do kierownika rewiru, któremu dzielnicowy podlega. W sytuacjach wymagających natychmiastowej interwencji Policji prosimy o kontakt na numer alarmowy 997.

 

asp. Przemysław Rokuszewski (w zastępstwie):

telefon służbowy : 516 433 176 czynny w godzinach 8:00 - 22:00

email: dzielnicowy.piatkowisko1@pabianice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości : Gorzew, Górka Pabianicka, Huta Janowska, Janowice, Konin, Kudrowice, Majówka, Okołowice, Petrykozy, Piątkowisko, Porszewice, Szynkielew, Świątniki, Wola Żytowska, Wysieradz, Żytowice.

Dzielnicowy asp. Przemysław Rokuszewski w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 roku prowadzi działania priorytetowe dotyczące popełniania wykroczeń związanych z zaśmiecaniem terenów leśnych w miejscowości Huta Janowska. Prowadzone działania prewencyjne we współpracy z samorządem gminnym mają za zadanie zmniejszenie ilości wykroczeń popełnianych w związku z zaśmiecaniem terenów leśnych.

 

asp. Przemysław Rokuszewski:

telefon służbowy : 516 433 426 czynny w godzinach 8:00 - 22:00

email: dzielnicowy.piatkowisko2@pabianice.ld.policja.gov.pl

Miejscowości : Bychlew, Jadwinin, Hermanów, Pawlikowice, Rydzyny, Władysławów, Terenin.

Dzielnicowy asp. Przemysław Rokuszewski  w okresie od 01.07.2020 do 31.12.2020 roku prowadzi działania priorytetowe dotyczące popełniania wykroczeń związanych z zaśmiecaniem terenów leśnych w miejscowości Pawlikowice. Prowadzone działania prewencyjne mają za zadanie zmniejszenie tego typu zdarzeń oraz wzrost poczucia  bezpieczeństwa wśród mieszkańców i osób korzystających z tego terenu.