Struktura KPP Pabianice - Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach

Struktura KPP Pabianice

Struktura KPP Pabianice


STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PABIANICACH ORAZ JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

1. Kierownictwo

 •   Komendant Powiatowy Policji
 •   I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
 •   Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

2. Pion Kryminalny:

 • Wydział Kryminalny

          Zespół dw. z Przestępczością Narkotykową

 • Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją
   
 • Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

          Zespół Techniki Kryminalistycznej
 

3. Pion Prewencji:

 

 • Wydział Prewencji

         Rewir Dzielnicowych
         Zespół Dyżurnych
         Zespół do spraw Nieletnich i Patologii
         Zespół do spraw Wykroczeń
         Zespół Organizacji Służby i Zarządzania Kryzysowego
         Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne I
         Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne II   

 • Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych

   
 • Wydział Ruchu Drogowego

  Ogniwo Patrolowe

4. Służba Wspomagająca

         Zespół Kadr i Szkolenia
         Zespół Łączności i Informatyki
         Zespół ds. Prezydialnych
         Jednoosobowe Stanowisko ds. Kontroli
         Jednooosobowe Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
         Zespół Gospodarki Materiałowo-Technicznej
         Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
         Kancelaria Tajna
        

5. Posterunek Policji w Ksawerowie
         Zespół ds. Prewencji
        Jednoosobowe Stanowisko ds. Kryminalnych
     

6. Posterunek Policji w Piątkowisku
        Zespół ds. Kryminalnych
        Zespół ds. Prewencji

7. Komisariat Policji w Konstantynowie Łódzkim

 • Komendant Komisariatu
  Kierownik Referatu ds. Prewencji
     - Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego
  Kierownik Ogniwa ds. Kryminalnych

Pion Prewencji:

 • Referat ds. Prewencji:

         Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne
         Zespół Dyżurnych
         Zespół Dzielnicowych
         Zespół ds. Wykroczeń

Pion Kryminalny:

 • Ogniwo ds. Kryminalnych

Służba Wspomagająca:

 • Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prezydialnych